dilluns, 9 de gener del 2012

21 punts pel 12


Des de la comissió de Continguts reemprenem l'argumentació de les 21 propostes per a fer un món millor, presentades en forma de qüestionari als 21 regidors de l'ajuntament de Castellar del Vallès el dia que varen prendre possessió del càrrec, 11 de juny de 2011. A dia d'avui només tenim la opinió de l'Altraveu.

 1. Potenciació de l’agricultura ecològica.
 2. Pla de defensa forestal real
 3. Fomentar el cooperativisme .Fomentar l'intercanvi de béns i articular bancs de temps.
 4. Transparència econòmica: Crear una entitat independent del poder polític que gestioni el pressupost i les subvencions municipals de manera autònoma.
 5. Democràcia participativa. La democràcia no ha de consistir en concedir autoritat plena durant una legislatura. Els ciutadans han de poder prendre part en la pressa de decisions que afecten de manera trascendent el seu futur.
 6. Prioritzar empreses públiques i cooperatives de treballadors per a la contractació de serveis municipals
 7. Exigir als bancs i caixes les cessions de tot el seu stock immobiliari, ja que insisteixen en seguint-los cobrant, sense que s'hi estigui fent cap activitat productiva ni molt menys cultural: exigim que totes les entitats del municipi accedeixin a un local, fruit d'aquestes cessions.
 8. Dret al subsidi d'atur per a treballadors autònoms.
 9. Repartiment del treball fomentat en les reduccions de jornada laboral i la conciliació social, fins arribar a un màxim del 5% d'atur.
 10. Protecció de la llibertat d'Informació i del periodisme d'investigació.
 11. Reconversió de les actuals deixalleries en punts de reciclatge i reutilització reals i incentivar l'ús de la bicicleta per tal de reduir la contaminació del poble.
 12. Constitució d'un òrgan independent del poder polític que s'encarregui de valorar els concursos públics de treball així com de valorar les qualificacions necessàries per accedir-hi.
 13. Els càrrecs electes han de cobrar únicament un sou, equivalent, com a màxim, al triple del salari mínim del pais, suprimint dietes i altres incentius. I com a mínim, el doble del SMI.
 14. Supressió en la totalitat de tots els càrrecs de confiança, retallar tots els sous dels càrrecs de l'administració del municipi fins al màxim corresponent a 3 vegades el SMI: convocar concurs públic per cobrir qualsevol lloc de treball dins l'administració. Transparència en els processos de selecció de personal.
 15. Publicació obligatòria del patrimoni de tots els càrrecs públics.
 16. Ampliar recursos socials: aplicació efectiva de la llei de la dependència, constituir xarxes de cuidadors, mediació i tutelatge.
 17. Transport públic gratuït per discapacitats, aturats, estudiants i pensionistes.
 18. Transport públic ecològic, de qualitat i econòmic. Tren Ja.
 19. Declarar Castellar “Ciutat sense desnonaments”.
 20. Ajuts en el lloguer per a joves i totes aquelles persones amb ingressos per sota el mileurisme.
 21. Abaratir el cost dels lloguers, aprofitant l'stock de vivendes buides, per a obtenir preus socials, adaptats als ingressos reals de la població. (El 82% de la població està per sota del mileurisme, no poden haver preus de lloguer superiors al 33% dels ingressos)

Si creus en algun d'aquests punts com a possible solució als problemes que ens envolten actualment, vine i digues la TEVA.
Només entre TOTxS PODEM 8^D