divendres, 22 de juliol de 2011

Com va ser #acampadasol, text per a difusió internacional

Text original: http://madrid.tomalaplaza.net/2011/07/16/como-fue-acampadasol-texto-para-difusion-internacional/


1. SOM ELS INDIGNATS


El 15 de maig de 2011 un grup de ciutadans de diferents ideologies comencem un moviment apartidista conegut com 15M. Aquest dia, després d'una manifestació, i de forma espontània, vam decidir acampar als carrers i places de la nostra ciutat, com a rebuig a la situació política i econòmica que patim a diari, i com a forma d'organitzar-nos per buscar entre tots una manera de crear un món millor.


Més de 50 ciutats espanyoles es van unir ràpidament al moviment creant acampades a tot el país, i van sorgir grups de suport en molts altres països. Actualment en algunes ciutats ja no acampem en les places principals, però organitzem centenars d'assemblees per tots els barris de la ciutat.


No ens representen partits, associacions ni sindicats. Tampoc volem que així sigui, perquè creiem que les persones podem decidir per nosaltres mateixes. Volem pensar entre tots com crear un món on les persones i la naturalesa estiguin per sobre d'interessos econòmics. Volem idear i construir el millor dels mons possibles. Junts podem i ho farem. Sense por.


http://www.youtube.com/watch?v=x2xuSHdjZ00
http://www.youtube.com/watch?v=Vr9BTyug4FA
http://www.youtube.com/watch?v=bRBbI257cOQ
http://periodismohumano.com/temas-destacados/los-primeros-40-de-sol.html
http://english.periodismohumano.com/2011/06/06/the-first-40-at-sol/


2. PER QUè PRENEM LA PLAÇA?


Prenem les places perquè sempre han estat nostres, però ho havíem oblidat. Ens diuen els indignats, i ho estem.


Estem cansats de sentir-nos xifres en els periòdics, dades estadístiques, consumidors potencials, cansats de sentir-nos mercaderia en mans de polítics i banquers.


Tenim vot, però no tenim veu, i ens frustra la manca de voluntat dels polítics per desenvolupar mecanismes directes de participació en la presa de decisions. Mecanismes que acabarien amb la corrupció i la falta de transparència en la política i les institucions públiques, i posarien al ciutadà per davant dels mercats i altres interessos particulars.


No entenem per què hem de pagar les factures d'una crisi on els causants segueixen gaudint de beneficis rècord. Estem farts d'injustícies. Volem tornar-li la dignitat a la humanitat.


Aquest no és el món en què volem viure, i som nosaltres els que hem de decidir com ha de ser. Sabem que podem canviar el món, i ens ho estem passant genial fent-ho.


Prenem els carrers i places per les mateixes raons que les han pres abans que nosaltres altres moviments ciutadans a Islàndia o als països de la Primavera Àrab, i per les mateixes raons que altres països, després de nosaltres, sortiran a prendre les seves places.


Actuem de manera local, però pensem de manera global. Els problemes ens igualen a escala planetària, de manera que la solució a aquests ha de ser global.


3. QUè FEM?


Sentim, observem, pensem, escoltem, parlem, proposem, discutim, cooperem, aprenem, creem xarxes, ens comuniquem, intentem entendre'ns, treballem, construïm ...


Lluitem ... pel canvi d'un sistema injust, qüestionem les seves lleis, els seus esquemes de participació, els seus sistemes econòmics i proposem alternatives concretes i realitzables. Amb el fi últim de millorar el món i la vida de tots els seus habitants.


Creem ... xarxes humanes i digitals que donen peu a noves formes de coneixement col.lectiu, alimentant la nostra cada vegada més gran capacitat d'anàlisi i els nostres mecanismes de presa de decisions conjuntes. Som la intel·ligència col·lectiva del món organitzant.


Desenvolupem ... noves formes d'organitzar-nos, relacionar-nos i viure. Davant l'immobilisme promulgat pel sistema, busquem un estat d'evolució i millora permanent, de participació activa, de reflexió i anàlisi, de decisió i acció.


4. COM HO FEM?


Recuperem i utilitzem l'espai públic: prenem les places i carrers de les nostres ciutats per reunir-nos i treballar de manera conjunta, oberta i visible. Informem i convidem a participar a tots els ciutadans.


Debatem sobre els problemes, busquem solucions i convoquem accions i mobilitzacions. Les nostres xarxes i eines telemàtiques són obertes: tota la informació està disponible a Internet, a més de als carrers i a les places.


Ens organitzem en assemblees, prenent decisions de manera oberta, democràtica i horitzontal. Sense lideratges ni jerarquies.


[Instruccions Espanyol] http://madrid.tomalaplaza.net/2011/05/31/guia-rapida-para-la-dinamizacion-de-asambleas-populares/
[Instruccions English] https://n-1.cc/pg/file/carolinagc/read/344945/quick-guide-to-dynamics-of-peoples-assemblies-13_6_2011


Com el treball és molt i molt variat, per organitzar-ens dividim i repartim les tasques en tres tipus de grups:


1. Comissions
2. Grups de treball
3. Assemblees generals
Comissions i Grups de treball treballen de forma autònoma.


Les Comissions tenen un caràcter estructural i organitzatiu, a manera d'eines del moviment (Comissió legal, Comissió de comunicació, Comissió d'informàtica, etc.).


Els grups de treball pensen, debaten i investiguen col.lectivament sobre temes concrets (Grup de treball de política, d'economia, de medi ambient, etc.) Per tal d'analitzar els problemes i buscar solucions.


Les Comissions i Grups de treball estan obertes a qualsevol que vulgui participar-hi. Les seves reunions es realitzen en espais públics, es convoquen públicament, i totes les seves decisions es recullen en actes que es pengen a internet. Totes elles s'organitzen en assemblees horitzontals, però el funcionament intern de cada una és decidit pel propi grup i en constant evolució i optimització donat el seu caràcter obert i col.lectiu.


Les decisions importants de les Comissions i el treball dels Grups de treball es porten posteriorment a l'Assemblea General perquè entre tots ho avaluem i ratifiquem. Així conjuguem un treball independent i eficaç amb una coordinació assembleària i horitzontal.


En l'esfera virtual, creem xarxes socials i eines d'internet per relacionar-nos i posar en comú el nostre treball i les nostres accions. Utilitzem la xarxa social N-1 i altres eines col.laboratives per relacionar; tenim les nostres pròpies pàgines:


http://www.takethesquare.net (internacional)
http://www.tomalaplaza.net (estatal)
http://www.tomalosbarrios.net (barris)


I fem servir Twitter i Facebook per donar visibilitat a la feina i arribar a tots els racons d'internet.


5. ORGANIGRAMA


Algunes de les nostres comissions són:


-Comunicació. Comunica a l'exterior el que passa en el moviment. Dues de les seves tasques fonamentals són la interacció amb els mitjans i la difusió d'informació a través de webs i xarxes socials. Compta amb una subcomissió de traducció que ajuda a donar difusió global al moviment.


-Extensió. Anima a altres sectors, col.lectius o agents socials a participar i incorporar: universitats, associacions veïnals, llocs de treball. També procura la coordinació amb altres acampades i assemblees, recolzant i fomentant-a nivell local, nacional i internacional.


-Legal. Dóna cobertura legal al moviment, explicant la situació jurídica en què es troba, mitjançant amb la policia i advertint sobre els possibles riscos legals que es puguin anar plantejant.


-Dinamització. De assemblees. S'encarrega de preparar la metodologia que ha de seguir en l'assemblea: confecció prèvia d'un ordre del dia, moderació, temps d'intervenció, sistemes de torn de paraula, etc. També elabora l'acta de l'Assemblea General.


-Informació. Informa al carrer als ciutadans que s'interessen pel moviment.


-Acció. Organitza activitats internes (conferències, trobades, esdeveniments lúdic-reivindicatius, etc.) I planifica accions externes de conscienciació, informació o pressió política.


-Coordinació interna. Coordina el treball de les comissions. Tracta de recollir les decisions que van prenent els diferents grups ja redistribuir al lloc d'informació. També coordina la informació essencial a totes les comissions (com els llocs on es troba cadascuna, els seus contactes, etc.).


-Anàlisi. Revisa el discurs intern, extern, l'organització i la forma d'extensió del moviment. La seva tasca és recollir i rellançar la informació, després de ser analitzada, convertida i sistematitzada.


També hi ha Comissions on la tasca fonamental està lligada a l'existència d'acampades:


-Infraestructura. Proporciona els mitjans materials necessaris per a les acampades o per a les activitats fora d'ella: carpes, llocs de treball, distribució de l'espai, punts d'informació, instal lació elèctrica (generadors), banys, etc. Bona part dels materials s'obtenen de donacions.


-Respecte. Vetlla pel ambient pacífic i de respecte, mitjançant en possibles incidents i provocacions i prevenint situacions de risc. Ho fa únicament amb la força de les paraules, fa servir comunicació verbal per explicar i convèncer de la importància de l'ambient respectuós en l'acampada.


-Infermeria. Assisteix en casos de primers auxilis i recopila i gestiona el material sanitari.


-Alimentació. Recull i gestiona les donacions d'aliments, establint diversos torns per al dinar.


-Neteja. Organitza mètodes perquè les acampades es mantinguin netes i salubres. No és un servei de neteja: tots som responsables de la brutícia que generem.


Alguns dels nostres grups de treball són:


Educació i Universitat.
Cultura.
Medi Ambient.
Economia.
Treball Social.
Política.
Feminisme.
Migració i Mobilitat.
Ciència i Tecnologia.
Pensament


6. ENLLAÇOS


traduccions del com va ser #acampadasol
ENGLISH / ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ITALIAN /  ROMÂNĂ / SRPSKI-HRVATSK / SLOVENČINA / 


http://madrid.tomalaplaza.net/files/2011/07/round_up.pdf


[Internacional]


www.takethesquare.net contact.takethesquare@gmail.com


http://www.facebook.com/Take.the.Square


[Espanya]


www.tomalaplaza.net
www.tomalosbarrios.net


[Xarxa social]


www.n-1.cc


[Instruccions Espanyol]


http://madrid.tomalaplaza.net/2011/05/31/guia-rapida-para-la-dinamizacion-de-asambleas-populares/


[Instruccions English]


https://n-1.cc/pg/file/carolinagc/read/344945/quick-guide-to-dynamics-of-peoples-assemblies-13_6_2011


[Organigrama Espanyol]


https://n-1.cc/pg/file/carolinagc/read/341360/organigrama-grfico-de-acampadasol


[Història Espanyol]


http://periodismohumano.com/temas-destacados/los-primeros-40-de-sol.html


[Història English]


http://english.periodismohumano.com/2011/06/06/the-first-40-at-sol/


[Vídeos]

Cap comentari:

Publica un comentari